IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Stiinte Aplicate, domeniul de doctorat Matematica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”An Ergodic Approach to Real Number Representation Algorithms” elaborată de conf.dr. Gabriela-Ileana SEBE, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.

CV / LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE