IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Industriala si Robotica, domeniul de doctorat Inginerie Industriala – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contribuții în domeniul designului formelor industriale” elaborată de conf.dr.ing. Nicoleta-Elisabeta PASCU, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.

CV / LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE