Caracterizarea teoretică, experimentală și numerică a propagării unui fascicul laser / Theoretical, Experimental and Numeric Characterization of Laser Propagation / PALEA Victor – Cristian – 22.10.2021, ora 10:00

În data de 22.10.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul: Caracterizarea teoretică, experimentală și numerică a propagării unui fascicul laser / Theoretical, Experimental and Numeric Characterization of Laser Propagation elaborată de PALEA

BĂNICĂ (PETROȘEL) Mihaela / Cercetări teoretice şi experimentale privind reducerea timpului de aerare a  apelor /  Theoretical and experimental research on reducing water aeration time – 15.10.2021, ora 12:00

In data de 15.10.2021, la ora 12:00, sala CG 037 din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:  Cercetări teoretice şi experimentale privind reducerea timpului de aerare a  apelor /  Theoretical and

OPROIU (GHEORGHE) Carmen – Lidia / Inertizarea de deșeuri în matrici liante / Inertization of Wastes in Binder Matrices – 05.11.2021, ora 11:00

In data de 05.11.2021, la ora 11:00, sala D 013, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Inertizarea de deșeuri în matrici liante / Inertization of Wastes in Binder

ÎNTREABĂ UN ANTREPRENOR – ANDREI DIACONESCU

Andrei Diaconescu este co-fondator și director executiv al companiei One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte din România, companie listată de curând la Bursa de Valori București. Înainte de fondarea One United Properties alături de Victor Căpitanu, Andrei a co-fondat Capital Partners, una dintre cele mai

Modul de desfășurare a activităților didactice în perioada 11-29 octombrie 2021

În perioada 11 octombrie 2021 – 29 octombrie 2021 toate activitățile didactice (cursuri, laboratoare, seminarii și proiecte) se vor desfășura în regim online. Consiliile facultăților pot aproba, cu consultarea cadrelor didactice, desfășurarea activităților didactice de la laboratoare, cu prezența fizică a cadrelor didactice și studenților. Deciziile Consiliilor facultăților se vor comunica studenților cu cel puțin

Senatul Universității POLITEHNICA din București recomanda vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV 2

Având în vedere situația epidemiologică, conform datelor transmise de către Direcția de Sănătate Publică București, Senatul UPB întrunit în ședința din 30.09.2021 a adoptat cu majoritatea voturilor următoarea recomandare: Se recomandă studenților, cadrelor didactice, precum și celorlalți angajați ai Universității Politehnica din București vaccinarea cu schema completă împotriva virusului SARS – CoV – 2, în scopul desfășurării în condiții

Cercetări teoretice și experimentale privind creșterea conținutului de oxigen dizolvat în apă / Theoretical and Experimental Researches on Increasing the Dissolved Oxygen Content in Water / ALBU Nicoleta Dorina – 08.10.2021, ora 12:00

In data de 08.10.2021, la ora 12:00, sala CG 037 din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări teoretice și experimentale privind creșterea conținutului de oxigen dizolvat în apă / Theoretical

GEORGESCU (STOICA) Elena – Bianca / Polimeri imprentați molecular pentru senzori biomimetici / Molecularly Imprinted Polymers for Biomimetic Sensors – 07.10.2021, ora 16:30

In data de 07.10.2021, la ora 16:30, în sala A 040 din cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știinta Materialelor, situată în Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică,, a tezei de doctorat cu titlul:  Polimeri imprentați molecular pentru senzori biomimetici / Molecularly Imprinted Polymers for