In data de 05.11.2021, la ora 11:00, sala D 013, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

Inertizarea de deșeuri în matrici liante / Inertization of Wastes in Binder Matrices

 elaborată de doamna

OPROIU (GHEORGHE) Carmen – Lidia,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂcomponenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.Habil dr.ing. ILEANA RĂU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. GEORGETA VOICU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ȘTEFANIA – PAULA STOLERIU MEMBRU
C.S.I.dr. JENICA PACEAGIU MEMBRU
Prof.dr.ing. CONSTANTIN – DORINEL VOINIȚCHI MEMBRU

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313