NEGROIU Mihai / Valorificarea deșeurilor vegetale în procese de reținere a metalelor grele din ape / Vegetable Wastes Recovery for Heavy Metals Removal Processes from Waters – 06.10.2021, ora 10:00

In data de 06.10.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura în sistem hibrid, a tezei de doctorat cu titlul: Valorificarea deșeurilor vegetale în procese de reținere a metalelor grele din ape / Vegetable Wastes Recovery for Heavy Metals

UPB deschide un nou Centru de Vaccinare mobil în Complexul Studențesc Regie

Având în vedere contextul epidemiologic actual generat de răspândirea coronavirusului SARS CoV2 precum și începerea noului an universitar dar și a perioadei de cazare în căminele studențești, conducerea Universității POLITEHNICA din București a hotărât să vină în sprijinul studenților și cadrelor didactice universitare prin deschiderea unui nou Centru de Vaccinare în Complexul Studențesc Regie. Astfel,

DOGARIU Mihai / Invățare adâncă pentru aplicații cu date insuficiente / Deep Learning for Scarce Data Applications – 05.10.2021, ora 11:00

În data de 05.10.2021, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  Invățare adâncă pentru aplicații cu date insuficiente / Deep Learning for Scarce Data Applications elaborată de  DOGARIU Mihai, REZUMAT_RO

ȘTEFAN Liviu – Daniel / Rețele neuronale adânci pentru clasificarea datelor multimedia / Deep Neural Netwoeks for Multimedia Classification – 04.10.2021, ora 13:00

În data de 04.10.2021, la ora 13:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Rețele neuronale adânci pentru clasificarea datelor multimedia / Deep Neural Netwoeks for Multimedia Classification elaborată de ȘTEFAN Liviu –

Assessing Writing and Student Performance using Natural Language Processing and a Dialogical Framing / Evaluarea scrierii si a performatelor studentilor folosind tehnici de prelucrare a limbajului natural si un cadru dialogic / DASCĂLU (SÂRBU) Maria – Dorinela – 21.10.2021, ora 12.00

In data de 21 octombrie 2021, la ora 12.00, va avea loc, in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publica, a tezei de doctorat  cu titlul Assessing Writing and Student Performance using Natural Language Processing and a Dialogical Framing / Evaluarea scrierii si a performatelor studentilor folosind tehnici de

Noi posturi scoate la concurs de Euronews România

28 septembrie 2021 – Euronews România anunță deschiderea procesului de selecție pentru următoarele posturi: Șef Tură Studio – 4 poziții disponibile Administrator Sisteme TV – 3 poziții disponibile Candidații sunt rugați să consulte detaliile despre funcțiile scoase la concurs la adresa https://posturivacante.upb.ro/posturi-euronews/ 29 septembrie 2021 – Euronews România anunță deschiderea procesului de selecție pentru următoarele

ontribuții la optimizarea și aplicațiile modelului Deep Convolutional Neural Networks / Contributions to the Optimization and Applications of Deep Convolutional Neural Network Model / DIACONESCU Paul – Liviu – Aurel – 30.09.2021, ora 14:00

În data de 30.09.2021, la ora 14:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  Contribuții la optimizarea și aplicațiile modelului Deep Convolutional Neural Networks / Contributions to the Optimization and Applications of