Florentin – Alin BUȚU / Controlul automat al atitudinii şi traiectoriei vehiculelor spaţiale / Automatic Control of Spacecraft Attitude and Trajectory – 07.07.2021, ora 10:00

În data de 07.07.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Controlul automat al atitudinii şi traiectoriei vehiculelor spaţiale / Automatic Control of Spacecraft Attitude and Trajectory elaborată de Florentin – Alin BUȚU,

WORKSHOP IN CADRUL PROIECTULUI – ITN-Marie Curie: mCBEEs

Universitatea POLITEHNICA din București este partener in cadrul Proiectului ITN-Marie Curie: mCBEEs – ADVANCED INTEGRATIVE SOLUTIONS TO CORROSION PROBLEMS BEYOND MICRO-SCALE: TOWARDS LONG-TERM DURABILITY OF MINIATURIZED BIOMEDICAL, ELECTRONIC AND ENERGY SYSTEMS. In data de 14 Iulie 2021 va organiza un Workshop in care vor fi prezentate cele mai recente rezultate și lucrări științifice ale studentilor ce activează în cadrul proiectului.

Georgiana GUȚU (BALABAN) / Optimizarea funcționării și îmbunătățirea calității energiei electrice în rețelele electrice de distribuție / Optimizing the Operation and Improving the Quality of Electricity in Electricity Distribution Networks – 01.07.2021, ora 10:00

In data de 01.07.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul Optimizarea funcționării și îmbunătățirea calității energiei electrice în rețelele electrice de distribuție / Optimizing the Operation and Improving the Quality of Electricity in Electricity Distribution

 Edgar MORARU / Cercetări privind realizarea protezelor dentare prin depuneri selective cu laser și prin alte tehnologii aditive / Research on the Realization of Dental Prostheses by Selective Laser Deposition and other Additive Technologies – 28.06.2021, ora 11:30

In data de 28.06.2021, la ora 11:30, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul:  Cercetări privind realizarea protezelor dentare prin depuneri selective cu laser și prin alte tehnologii

conf.dr.ing. Lucian Petrescu / Modelarea și analiza dispozitivelor electromagnetice cu materiale magnetice neliniare – 12 iulie 2021, ora 10.00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Electrica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Modelarea și analiza dispozitivelor electromagnetice cu materiale magnetice neliniare” elaborată de conf.dr.ing. Lucian Petrescu, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Electrica, Departamentul de Electrotehnica. CV/ LISTA

Conf.dr.ing. Marilena Stănculescu / Contribuții și direcții de cercetare în domeniul modelării și simulării câmpului electromagnetic și fenomene asociate – 12 iulie 2021, ora 9.00

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Electrica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contribuții și direcții de cercetare în domeniul modelării și simulării câmpului electromagnetic și fenomene asociate” elaborată de conf.dr.ing.  Marilena Stănculescu, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Inginerie

Iulian URSAC / Sintetizor de frecvenţă pentru comunicații fară fir în standardul 802.11g  /  802.11g Standard Wireless Radio Communications Frequency Synthesizer – 30.06.2021, ora 13:00

În data de 30.06.2021, la ora 13:00, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Sintetizor de frecvenţă pentru comunicații fară fir în standardul 802.11g  /  802.11g Standard Wireless Radio Communications Frequency Synthesizer elaborata de Iulian URSAC,

Constantin – Cristian DAMIAN / Contribuții la dezvoltarea senzorilor de imagine inteligenti / Contributions to the Developement of Computational Imaging Sensors – 23.06.2021, ora 11:00

În data de 23.06.2021, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții la dezvoltarea senzorilor de imagine inteligenti / Contributions to the Developement of Computational Imaging Sensors  elaborată de Constantin