In data de 01.07.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul Optimizarea funcționării și îmbunătățirea calității energiei electrice în rețelele electrice de distribuție / Optimizing the Operation and Improving the Quality of Electricity in Electricity Distribution Networks,

 elaborată de

Georgiana GUȚU (BALABAN) ,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ENERGETICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:  

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. CONSTANTIN BULAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. GEORGE CRISTIAN LĂZĂROIU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. NICOLAE GOLOVANOV MEMBRU
Prof.dr.ing. SORIN PAVEL MEMBRU
Prof.dr.ing. RADU PENTIUC MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: cristian.lazaroiu@upb.ro; secretariat.sc.doctorala@gmail.com. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independentei nr. 313