În data de 07.07.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:

Controlul automat al atitudinii şi traiectoriei vehiculelor spaţiale / Automatic Control of Spacecraft Attitude and Trajectory

elaborată de

Florentin – Alin BUȚU,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

 în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,  domeniul de doctorat INGINERIE AEROSPAȚIALĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
C.S.I.dr. TEODOR – LUCIAN GRIGORE PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ROMULUS LUNGU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ADRIAN – MIHAIL STOICA REFERENT
Conf.dr.ing. PERICLE GABRIEL MATEI REFERENT
Conf.dr.ing. ALEXANDRU – NICOLAE TUDOSIE REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail romulus_lungu@yahoo.com ; vikirozeanu@yahoo.com

Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313