Florentin – Alin BUȚU / Controlul automat al atitudinii şi traiectoriei vehiculelor spaţiale / Automatic Control of Spacecraft Attitude and Trajectory – 07.07.2021, ora 10:00

În data de 07.07.2021, la ora 10:00, va avea loc, în cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Controlul automat al atitudinii şi traiectoriei vehiculelor spaţiale / Automatic Control of Spacecraft Attitude and Trajectory elaborată de Florentin – Alin BUȚU,