BĂNICĂ (PETROȘEL) Mihaela / Cercetări teoretice şi experimentale privind reducerea timpului de aerare a  apelor /  Theoretical and experimental research on reducing water aeration time – 15.10.2021, ora 12:00

In data de 15.10.2021, la ora 12:00, sala CG 037 din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:  Cercetări teoretice şi experimentale privind reducerea timpului de aerare a  apelor /  Theoretical and

OPROIU (GHEORGHE) Carmen – Lidia / Inertizarea de deșeuri în matrici liante / Inertization of Wastes in Binder Matrices – 05.11.2021, ora 11:00

In data de 05.11.2021, la ora 11:00, sala D 013, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Inertizarea de deșeuri în matrici liante / Inertization of Wastes in Binder