In data de 15.10.2021, la ora 12:00, sala CG 037 din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:  Cercetări teoretice şi experimentale privind reducerea timpului de aerare a  apelor /  Theoretical and experimental research on reducing water aeration time

 elaborată de doamna

BĂNICĂ (PETROȘEL) Mihaela,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. OCTAVIAN DONȚU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. NICOLAE BĂRAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MARIN BICĂ MEMBRU
Prof.dr.ing. GABRIEL IVAN MEMBRU
Conf.dr.ing. HORAȚIU POP MEMBRU

Persoanele interesate pot participa online la ședința de dezbatere și susținere publică, prin transmiterea solicitării la adresea de e-mail: olga.dumitrescu@upb.ro, astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313