In data de 08.10.2021, la ora 12:00, sala CG 037 din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări teoretice și experimentale privind creșterea conținutului de oxigen dizolvat în apă / Theoretical and Experimental Researches on Increasing the Dissolved Oxygen Content in Water

 elaborată de

ALBU Nicoleta Dorina,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

 in domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. OCTAVIAN DONȚU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. NICOLAE BĂRAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MARIN BICĂ MEMBRU
Prof.dr.ing. GABRIEL IVAN MEMBRU
Conf.dr.ing. HORAȚIU POP MEMBRU

Persoanele interesate pot participa online la ședința de dezbatere și susținere publică, prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: olga.dumitrescu@upb.ro, astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313