CARTA STUDENTULUI ERASMUS+

Fii informat despre drepturile și obligațiile cu privire la Mobilitatea ERASMUS+

RO / EN


Activități pregătitoare pentru mobilitățile ERASMUS+

 1. Trebuie să fii selectat de către facultatea ta din Politehnica Bucuresti..

În primul rând studentul/masterandul/doctorandul trebuie să fie selectat de către facultatea sa pentru tipul de mobilitate dorit de acesta (studiu sau plasament).

 1. Trebuie să fii nominalizat la instituţia parteneră.
 • Pentru mobilitatea de studiu, nominalizarea se transmite de către Biroul ERASMUS+.

După confirmarea selecției studentului, acesta trebuie să se înscrie şi să aplice pentru Universitatea Parteneră (gazdă) unde își va desfășura mobilitatea. Aplicația în cele mai multe cazuri este online; se completează cu datele personale ale studentului și se urmează pas cu pas.

 • Pentru mobilitatea de plasament, nominalizarea se transmite de către responsabilul ERASMUS+ din facultatea studentului.

ATENŢIE!

 1. Studentul trebuie să-şi aleagă destinaţia mobilităţii de studiu dintre acordurile inter-instituţionale aferente facultăţii din care face parte!!!
 2. Universitatea parteneră are un termen limită pentru nominalizarea studenţilor, termenul limită nu este acelaşi pentru universităţi.

VERIFICĂ-ŢI acest termen pentru universitatea parteneră (viitoare gazdă) pentru care te-ai gândit să aplici, înainte de selecţie!

 1. Întocmirea dosarului financiar.

Aplicația pentru finanțare se va face numai pe platforma TRAVEL.UPB.RO!

GHID Travel.upb

Un aspect important al mobilității îl reprezintă GĂSIREA CAZĂRII. studenții sunt sfătuiți să contacteze în timp util Biroul Erasmus+ al universității gazdă pentru a cere informații privind cazarea. Informații utile în acest sens pot fi furnizate de alţi studenți care au beneficiat de bursa Erasmus în anii anteriori sau de către cadrele didactice care au ghidat studenții în anii anteriori pe parcursul mobilității ERASMUS.

ATENŢIE!

Nu rezervaţi cazarea la destinaţia gazdă până nu aveţi certitudinea din partea Biroului ERASMUS+ al UPB că veţi beneficia de grantul ERASMUS.

Tipul şi durata stagiului ERASMUS+?

Mobilitate de studiu, activitatea acestui tip de mobilitate presupune:

 • Participarea la cursuri şi susţinerea examenelor aferente, durata stagiului fiind de un semestru sau un an academic (4 – 10 luni).
 • Elaborarea proiectului de diplomă sau a lucrării de disertaţie, durata stagiului este între 2 şi 5 luni, fiind variabilă de la an la an.

European Project Semester (EPS) – mobilitate de studiu adresată studenţilor în ani terminali (anul IV semestrul doi, ciclul de licenţă şi/sau anul II semestrul 2, ciclul de master), programul constă în dezvoltarea în echipe multidisciplinare a unor proiecte inginereşti, în funcţie de profilul zonei geografice în care se află universitatea gazdă.

European Project Semester este un program oferit de 17 universități europene din 12 ţări (Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, România şi Spania).

Împărţirea numărului de luni de mobilităţi pentru fiecare facultate se realizează conform acordurilor inter-intituţionale pentru fiecare parteneriat.

Mobilitatea de plasament, activitatea acestui tip de mobilitate presupune:

 • Presupune o perioadă de practică/stagiu la o instituţie parteneră.
 • Durata plasamentului (stagiului) este de minimum 2 luni şi maximum 4 luni, excepție fac doctoranzii care pot aplica pentru întregul an academic.

Mobilitatea mixtă (Blended Mobility) este acțiunea care permite studenților UPB să efectueze o mobilitate ce are în componența ei o perioadă virtuală (online) obligatorie și o perioadă fizică obligatorie de minim 5 zile și maxim 30 zile, într-o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră UE. Pentru acest tip de mobilitate doar perioada cu prezență fizică este finanțată și acest tip de mobilitate poate fi de studiu, de plasament, sau mobilitate realizată în cadrul unui program intensiv mixt (BIP), ce trebuie să se finalizeze cu obținerea unui minim de 3 ECTS. (Vezi Regulament al mobilităților Erasmus+ din POLITEHNICA București).

În ultimul semestru de studiu, grantul ERASMUS+ se acordă şi pentru EPS / activitate de cercetare pentru elaborarea proiectului de diploma sau lucrării de disertaţie / plasament la o instituţie parteneră. Conform programului de studiu și punctelor ECTS aferente.

În ce constă bursa ERASMUS?

Grantul ERASMUS se concretizează printr-un sprijin financiar provenit din fondurile programului Erasmus+ finanţat de Comunitatea Europeană, în conformitate cu numărul de luni aferent mobilităţii ERASMUS+.

Studenţii acceptaţi pentru programul ERASMUS+ (mobilităţile de studiu sau plasament) sunt scutiţi de orice taxă de şcolarizare sau alt tip de taxe percepute pentru facilităţi în mod uzual de universitatea gazdă.

Studentul beneficiar al grantului ERASMUS+ va primi în continuare pe perioada mobilităţii ERASMUS (în cazul în care beneficiază) bursa de studiu/de performanţă/socială.

Studentul beneficiar al grantului ERASMUS+ pentru va primi un ajutor financiar lunar în lei din partea UPB sub forma unei burse de Bursă pentru stagii universitare în străinătate.

ATENŢIE!

Grantul ERASMUS+ nu asigură integral toate cheltuielile din mobilitate (transport, cazare, masă, suport de cursuri etc…)

Fiecare aplicant îşi suplimentează din fonduri proprii şi independente de programul ERASMUS+ diferenţa din bugetul estimat pentru mobilitate.

În cazul în care UPB nu mai deţine fonduri pentru granturile ERASMUS+ şi încă există studenţii pe lista de aşteptare în etapa de selecţie pot opta pentru o mobilitate de tip FREE ERASMUS, adică se pot bucura de toate beneficiile programului ERASMUS fără posibilitatea primirii grantului.