anunturi proiecte europene

Procedura de selectie a partenerilor pentru proiectul PRACTICE

Procedura de selecție a partenerilor pentru propunerea de proiect Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE) Ale procedurii de selecție a partenerilor pentru proiectul cu titlul „Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale și

anunturi proiecte europene

Anunt lansare proiect PRYSTINE

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, implementează, începând cu data de 24.04.2019, proiectul cu titlul  „Programmable Systems for Intelligence in Automobiles – Radar Interference Mitigation (Sisteme Programabile pentru Automobile Inteligente – Suprimarea Interferențelor Radar)”, ID 121784, în baza Contractului de finanţare nr. 3 / 1.1.3 H / 24.04.2019. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European

anunturi proiecte europene

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ – ANTREPRENORDOC

In cadrul proiectului – Excelența academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC-cod proiect 123847) – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este BENEFICIAR iar UPB – PARTENER!. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Universitatea POLITEHNICA

anunturi proiecte europene

Anunț de demarare a proiectului – SIMBA

Anunț de demarare a proiectului   Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, implementează, începând cu data de 10.07.2019, proiectul cu titlul  „Sisteme de invatare bazate pe munca prin burse antreprenor pentru doctoranzi și postdoctoranzi (SIMBA)”, ID 124705, în baza contractului de finanţare nr. 51668/09.07.2019, cod SMIS 124705. Perioada de implementare: 10.07.2019 – 09.01.2021

Cursuri de Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări, 3D Printing.

  Centrul ECDL din Universitatea Politehnica din Bucuresti oferă posibilitatea atât profesorilor și studenților, cât și elevilor, salariaților sau altor persoane doritoare să-și îmbunătățească competențele digitale și să obțină o certificare valabilă pe viață în 150 de țări. În cadrul centrului puteți susține examinări sau urma cursurile Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar,