Anunț de demarare a proiectului – SIMBA

Anunț de demarare a proiectului – SIMBA

Anunț de demarare a proiectului

 

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, implementează, începând cu data de 10.07.2019, proiectul cu titlul  Sisteme de invatare bazate pe munca prin burse antreprenor pentru doctoranzi și postdoctoranzi (SIMBA), ID 124705, în baza contractului de finanţare nr. 51668/09.07.2019, cod SMIS 124705.

Perioada de implementare: 10.07.2019 – 09.01.2021

Valoare totală: 6.924.060,71 lei din care finanțare nerambursabilă 6.801.648,33 lei

Partener: Asociația ECOTECA.

Obiectivul general: facilitarea tranziției de la învățământul superior la piața muncii (creșterea ratei de inserție pe piața muncii) a 70 de doctoranzi și 30 de cercetători postdoctorat în domeniile chimie, inginerie chimică și ingineria materialelor, realizată prin activități de instruire la un potențial loc de muncă, dezvoltate în parteneriat cu agenți economici și instituții din domeniul CDI, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și pe domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, și prin participarea la programe de formare a competențelor transversale și antreprenoriale, în sprijinul creșterii utilității și calității sistemelor de educație și formare profesională.

Grupul țintă este format din 70 de studenți doctoranzi cu frecvență, înmatriculați în ultimii doi ani ai programului de studii doctorale și 30 de cercetatori postdoctorat care au obtinut titlul științific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral.

Pentru mai multe informaţii privind proiectul „Sisteme de invatare bazate pe munca prin burse antreprenor pentru doctoranzi și postdoctoranzi (SIMBA)” puteţi contacta echipa proiectului la: