Procedura de selectie a partenerilor pentru proiectul PRACTICE

Procedura de selectie a partenerilor pentru proiectul PRACTICE

Procedura de selecție a partenerilor pentru propunerea de proiect

Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE)

Ale procedurii de selecție a partenerilor pentru proiectul cu titlul „Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE)”, în cadrul Axei prioritare 6 – Educație și competențe a POCU, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13, Apelul „Stagii de practică pentru studenţi”.
În urma parcurgerii tuturor etapelor din cadrul procedurii de selecție a partenerilor pentru proiectul sus-menționat, comisia de evaluare publică următoarele rezultate preliminare:

Nr. Crt. Candidat Punctaj Rezultat 1. Asociația Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) 88,6 ADMIS

Conform calendarului procedurii de selecție, candidații nemulțumiți de rezultatul obținut, pot depune contestație până la data de 30.07.2019 ora 15:00 la Registratura Generală UPB, cu adresa în București, Splaiul Independenței, nr.313, Clădirea Rectorat, Parter.