ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ – ANTREPRENORDOC

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ – ANTREPRENORDOC

In cadrul proiectului – Excelența academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC-cod proiect 123847) – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este BENEFICIAR iar UPB – PARTENER!.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Universitatea POLITEHNICA din București in calitate de (Partener 7) sprijină financiar,
în prima serie a grupului țintă, 4 STUDENȚI DOCTORANZI și 2 CERCETĂTORI POST-DOCTORAT,
prin acordarea următoarelor sume forfetare lunare:
– bursa doctorand antreprenor – va avea valoarea de max. 400 euro/lună și se va acorda pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive, inclusă în ultimii doi ani terminali ai studiilor de doctorat, pentru studenți sprijiniți în cadrul proiectelor prin programe antreprenoriale, în relație cu domeniul de specializare pe care îl frecventează.
– bursa cercetător post-doctorat antreprenor – va avea valoarea de max. 600 euro/lună și se va acorda pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive, pentru cercetătorii sprijiniți în cadrul proiectelor, prin programe antreprenoriale, în relație cu specialitatea studiilor pe care le frecventează.