anunturi proiecte europene

Be Antreprenor – Workshop/masă rotundă privind nevoile de instruire și angajabilitate ale doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat din domeniul ingineriei transporturilor, dar și asupra nevoilor mediului privat/public în ceea ce privește abilitățile/competențele solicitate pentru piața forței de muncă_25 februarie 2020.

În data de 25 februarie a.c. va avea loc workshop-ul cu titlul „Angajarea forței de muncă specializate prin doctorat și post-doctorat în sectorul Transporturi” prevăzut în cadrul subactivității 8.1 – Dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare în ambele sensuri sectorul privat/public-instituțiile de învățământ superior, cu accent pe nevoile de instruire și angajabilitate a proiectului

anunturi proiecte europene

Asucces – Programarea sesiunilor de consiliere și orientare profesională pentru luna februarie 2020

        Titlul proiectului: Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes) Cod MySMIS: 125125   Subactivitate  6.1 – Dezvoltarea și implementarea unui program de consiliere și orientare profesională în rândul doctoranzilor și postdoctoranzilor   Programarea sesiunilor de consiliere și orientare profesională pentru luna februarie 2020

anunturi proiecte europene

A-Succes – Programarea lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 1

      Titlul proiectului: Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes) Cod MySMIS: 125125   Subactivitate SA 5.2 Dezvoltarea si implementarea componentei practice a programului antreprenorial     Programarea lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 1   Formator Data

anunturi proiecte europene

SIMBA – WORKSHOP ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE ANTREPRENORIAT

Vă invităm să participați la cel de-al treilea workshop organizat în cadrul programului de antreprenoriat. Evenimentul va avea loc în data de 19 februarie 2020, în intervalul orar 16:00-18:00, la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor (SIM), Amfiteatrul JA101. Invitat in cadrul evenimentului va fi domnul Dr.Ing. Costica MUSTAȚĂ, Președinte interimar al Camerei de Comerț și