A-Succes – Programarea lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 1

A-Succes – Programarea lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat 1

 

 

 

Titlul proiectului: Dezvoltarea
competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și
postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)

Cod
MySMIS: 125125

 

Subactivitate SA 5.2 Dezvoltarea si implementarea
componentei practice a programului antreprenorial

 

 

Programarea
lunii februarie 2020 a componentei practice a programului antreprenorial –
Formator program antreprenoriat 1

 

Formator

Data

Interval orar

Denumire activitate

Sala

Obs.

Conf. Dan Dumitriu

20 februarie

17:00-21:00

Sesiune grupa pentru
asistență/îndrumare întocmire plan de afaceri/sustenabilitate

BN 202

25 participanți

26 februarie

Sesiuni individuale/subgrupe
pentru asistență/îndrumare întocmire plan de
afaceri/sustenabilitate

BN 214

Numar participanți în
funcție de disponibilitatea membrilor grupului țintă*

27 februarie

*fiecare membru al grupului
țintă are obligația de a participa pe luna la minim o sesiune
individuală/subgrupă
pentru
asistență/îndrumare întocmire plan de afaceri/sustenabilitate în
datele specificate sau în altă dată în funcție de
disponibilitatea formatorului program antreprenoriat

 

Intocmit,
Avizat,    

 Coordonator
organizare program
antreprenoriat                                                                              Coordonator
implementare activit
ăți

  Ghita
Octavian
Dumitru Adina