Be Antreprenor – Workshop/masă rotundă privind nevoile de instruire și angajabilitate ale doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat din domeniul ingineriei transporturilor, dar și asupra nevoilor mediului privat/public în ceea ce privește abilitățile/competențele solicitate pentru piața forței de muncă_25 februarie 2020.

Be Antreprenor – Workshop/masă rotundă privind nevoile de instruire și angajabilitate ale doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat din domeniul ingineriei transporturilor, dar și asupra nevoilor mediului privat/public în ceea ce privește abilitățile/competențele solicitate pentru piața forței de muncă_25 februarie 2020.

În data de 25 februarie a.c. va avea loc workshop-ul cu titlul „Angajarea forței de muncă specializate prin doctorat și post-doctorat în sectorul Transporturi” prevăzut în cadrul subactivității 8.1 – Dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare în ambele sensuri sectorul privat/public-instituțiile de învățământ superior, cu accent pe nevoile de instruire și angajabilitate a proiectului „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)”, cod MySMIS 124539, co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman.

 

În cadrul workshop-ului vor avea loc dezbateri atât asupra nevoilor de instruire și angajabilitate ale doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat din domeniul ingineriei transporturilor, cât și asupra abilităților/competențelor solicitate pentru piața forței de muncă.

 

Evenimentul va avea loc în data de 25 februarie, începând cu ora 09:30, la Biblioteca Centrală a Universității POLITEHNICA din București – sala 3.2, Splaiul Independentei 313, Sector 6, București.

Agenda evenimentului poate fi consultată aici.