Anunt lansare proiect PRYSTINE

Anunt lansare proiect PRYSTINE

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, implementează, începând cu data de 24.04.2019, proiectul cu titlul  Programmable Systems for Intelligence in Automobiles – Radar Interference Mitigation (Sisteme Programabile pentru Automobile Inteligente – Suprimarea Interferențelor Radar), ID 121784, în baza Contractului de finanţare nr. 3 / 1.1.3 H / 24.04.2019.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Competitivitate.

Perioada de implementare: 24.04.2019 – 23.04.2022