ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECT POCU – ”PRACTICE”

ANUNŢ DE SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECT POCU – ”PRACTICE”

„Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a răspunde nevoilor actuale și
viitoare ale pieței muncii în domeniile electric, energetic și știința materialelor (PRACTICE)”