Prof.dr.ing. STEFAN Daniela Simina/Studii și cercetări privind ingineria mediului și schimbările climatice

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Ingineria Mediului, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Studii și cercetări privind ingineria mediului și schimbările climatice” elaborată de Prof.dr.ing. STEFAN Daniela Simina, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează: 1. Prof. MATEI Ecaterina – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;

Prof.dr.ing. VOICULESCU Ionelia/Contribuții în domeniul sudării și brazării aliajelor noi

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie Industriala, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Contribuții în domeniul sudării și brazării aliajelor noi” elaborată de Prof.dr.ing. VOICULESCU Ionelia, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează: Prof. Solomon Gheorghe – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti; Prof. Fetecău Cătălin

Conf.dr. CATANĂ Viorel/Operatori de localizare, operatori pseudo-diferentiali si transformari Stockwell

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Matematică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Operatori de localizare, operatori pseudo-diferentiali si transformari Stockwell” elaborată de Conf.dr. CATANĂ Viorel, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează: Prof.dr. Bogdan Sasu – Universitatea de Vest din Timişoara; Prof.dr. Eduard-Marius Crăciun

Conf.dr.ing. DESELNICU Dana Corina/Contributii privind cresterea performantei organizationale prin managementul riscurilor in contextul dezvoltarii durabile

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie şi management, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Contributii privind cresterea performantei organizationale prin managementul riscurilor in contextul dezvoltarii durabile” elaborată de Conf.dr.ing. DESELNICU Dana Corina, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează: 1. Prof. SEMENESCU Augustin –

Conf.dr.ing. IOANA Adrian/Elemente de management si inginerie de performanta

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie şi management, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Elemente de management si inginerie de performanta” elaborată de Conf.dr.ing. IOANA Adrian, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează: Prof. SEMENESCU Augustin – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti; Prof. BUNGAU Constantin

Prof.dr.ing. CIUPRINA Gabriela/Calcule stiintifice in ingineria electrica: metodologii de modelare şi simulare eficienta a fenomenelor electromagnetice

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie electrică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Calcule stiintifice in ingineria electrica : metodologii de modelare şi simulare eficienta a fenomenelor electromagnetice”, elaborată de Prof.dr.ing. Ciuprina Gabriela, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti: Prof. IONIŢĂ VALENTIN – Universitatea POLITEHNICA din

Prof.dr.ing. CAZACU Emil/Calitatea si eficienta energiei in instalatiile electrice moderne

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie electrică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Calitatea si eficienta energiei in instalatiile electrice moderne”, elaborată de Prof.dr.ing. CAZACU Emil, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează: Prof. VALENTIN NĂVRĂPESCU – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti; Prof. MUNTEANU CĂLIN

S.l.dr.ing. DEACONU Ioan Dragos /Sisteme de actionari electrice si sisteme inteligente pentru gestionarea aplicatiilor specifice ingineriei electrice

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie electrică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Sisteme de actionari electrice si sisteme inteligente pentru gestionarea aplicatiilor specifice ingineriei electrice”, elaborată de   S.L.dr.ing. DEACONU IOAN DRAGOŞ, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti: 1. Prof. VALENTIN NĂVRĂPESCU – Universitatea POLITEHNICA