Prof.dr.ing. STEFAN Daniela Simina/Studii și cercetări privind ingineria mediului și schimbările climatice

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Ingineria Mediului, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Studii și cercetări privind ingineria mediului și schimbările climatice” elaborată de Prof.dr.ing. STEFAN Daniela Simina, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

1. Prof. MATEI Ecaterina – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;

2. Prof. GAVRILESCU Maria – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iasi;

3. Prof. MANEA Florica – Universitatea Politehnica Timisoara.

Prof.dr.ing. STEFAN Daniela Simina CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII