Conf.dr.ing. IOANA Adrian/Elemente de management si inginerie de performanta

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie şi management, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Elemente de management si inginerie de performanta” elaborată de Conf.dr.ing. IOANA Adrian, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

  1. Prof. SEMENESCU Augustin – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
  2. Prof. BUNGAU Constantin – Universitatea din Oradea;
  3. Prof. BACALI Laura – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Conf.dr.ing. IOANA Adrian LISTA DE LUCRARI / CV/ FISA VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII