Conf.dr.ing Mariana IONIŢĂ/Graphene based biomaterials: opportunities, perspectives and challenges

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în domeniul: Inginerie Chimică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: “Graphene based biomaterials: opportunities, perspectives and challenges“ elaborată de Conf.dr.ing Mariana IONIŢĂ, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

  1. Prof. Mircea TEODORESCU – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
  2. Prof. Dragos Mihael CIUPARU – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti;
  3. Prof. Gabriela CARJA – Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Conf.dr.ing Mariana IONIŢĂ CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII