Conf.dr. CATANĂ Viorel/Operatori de localizare, operatori pseudo-diferentiali si transformari Stockwell

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Matematică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Operatori de localizare, operatori pseudo-diferentiali si transformari Stockwell” elaborată de Conf.dr. CATANĂ Viorel, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

  1. Prof.dr. Bogdan Sasu – Universitatea de Vest din Timişoara;
  2. Prof.dr. Eduard-Marius Crăciun – Universitatea „Ovidius” din Constanta;
  3. Prof.dr. Mihai Postolache – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

Conf.dr. CATANĂ Viorel CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII