Prof.dr.ing. VOICULESCU Ionelia/Contribuții în domeniul sudării și brazării aliajelor noi

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie Industriala, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Contribuții în domeniul sudării și brazării aliajelor noi” elaborată de Prof.dr.ing. VOICULESCU Ionelia, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

  1. Prof. Solomon Gheorghe – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
  2. Prof. Fetecău Cătălin – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;
  3. Prof. Fleșer Traian – Universitatea Politehnica din Timisoara.

Prof.dr.ing. VOICULESCU Ionelia CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII