Conf.dr.ing. ICHIM Loretta/Tehnici avansate de prelucrare a imaginilor si datelor cu aplicatii in monitorizare

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în domeniul: Ingineria sistemelor, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: “Tehnici avansate de prelucrare a imaginilor si datelor cu aplicatii in monitorizare“ elaborată de Conf.dr.ing. ICHIM Loretta, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

  1. Prof.univ. POPESCU Dan – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
  2. Prof.univ. LAZĂR Corneliu – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;
  3. Prof.univ. FILIPESCU Adrian – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Conf.dr.ing. ICHIM Loretta CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII