Conf.dr.ing Ioana LĂCĂTUŞU/Materiale hibride si nanotransportori lipidici pe baza de principii vegetale bioactive: sinteza, caracterizare si performanta farmaceutica

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în domeniul: Inginerie Chimică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: “Materiale hibride si nanotransportori lipidici pe baza de principii vegetale bioactive: sinteza, caracterizare si performanta farmaceutica“ elaborată de Conf.dr.ing Ioana LĂCĂTUŞU, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

1. Prof. Horia IOVU – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;

2. Prof. Gabriela CARJA – Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iaşi;

3. Prof. Dragos Mihael CIUPARU – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti.

Conf.dr.ing Ioana LĂCĂTUŞU/ CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII