Conf.dr.ing. DESELNICU Dana Corina/Contributii privind cresterea performantei organizationale prin managementul riscurilor in contextul dezvoltarii durabile

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie şi management, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Contributii privind cresterea performantei organizationale prin managementul riscurilor in contextul dezvoltarii durabile” elaborată de Conf.dr.ing. DESELNICU Dana Corina, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

1. Prof. SEMENESCU Augustin – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;

2. Prof. BACALI Laura – Universitatea Tehnică Cluj-Napoca;

3. Prof. REPANOVICI Angela – Universitatea Transilvania din Braşov.

Conf.dr.ing. DESELNICU Dana Corina CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII