Proiectul de mobilitate 21-MOB-0023

21-MOB-0023 Proiectul de mobilitate în învățământul superior se desfășoară pe o perioadă de 18 luni, începând cu 1 februarie 2022 până în 31 iulie 2023, între Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) și Universitatea Adger din Norvegia(UiA). Obiectivul proiectului este reprezentat de desfășurarea mobilităților pentru studenți și pentru cadre didactice, între UPB și UiA. Prin efectuarea