Universitatea Politehnica din Bucuresti are o traditie de peste 20 de ani in promovarea dimensiunii europene, schimburilor de experienta intre studenti si incurajarea cooperarii intre institutii academice din tarile participante. Incepand cu programul Socrates s-a implementat in baza Deciziei Nr. 819/95/CE a Parlamentului European si a a Consiliului Europei din 14 martie 1995.

Programul ERASMUS+ reuneste vechile programe europene de finantare: Lifelong learning (Invatare pe tot parcursul vietii), Youth in Action (Tineret in Actiune), Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, programe de cooperare cu tarile industrializate.

ERASMUS+ este programul prin care Uniunea Europeana sprijina educatia, formarea, tineretul si sportul in Europa pentru perioada 2014-2020, avand principalele caracteristici: recunoasterea si validarea competentelor si calificarilor; diseminarea si exploatarea rezultatelor proiectelor; accesul deschis la materialele didactice, documentele si instrumentele mediatice create in cadrul programului; dimensiunea internationala (cooperarea cu tarile partenere in domeniu invatamantului superior si sportului); multiligvismul; echitate si incluziune; protectia si siguranta participantilor.

Structura programului ERASMUS+:

Actiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor in scop educational
Actiunea Cheie 2: Cooperare pentru inovare si schimb de bune practici
Actiunea Cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor

TIPURI DE ACTIVITĂŢI

In cadrul actiunii cheie 1 (KA1) ce vizeaza institutiile academice se au in vedere urmatoarele tipuri de mobilitati:

 • – Mobilităţi de studiu pentru studenţi
 • – Mobilităţi de plasament pentru studenţi (stagii de practica)
 • – Mobilităţi de predare pentru cadre didactice

Obiectivele mobilitatilor de studiu:

 • – să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu în alte ţări europene;
 • – să promoveze cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă;
 • – să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă internaţională, ca viitori specialişti;
 • – să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Mobilităţi de plasament (practica) pentru studenţi (în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii):

Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, alte tipuri de organizaţii profesionale care trebuie sa detina cod PIC (Participant Identification Code).

Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:

 • asigurarea recunoaşterii integrale de către instituţia de învăţământ superior de origine a perioadei petrecute în străinătate;
 • semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
 • efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.

Obiectivele mobilităţilor predare ale cadrelor didactice în instituţii de învăţământ superior

 • să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unor cadre didactice universitare din alte ţări europene;
 • să promoveze schimbul de expertiză şi experienţa în ceea ce priveşte metodologia de predare;
 • să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe care le oferă.

Despre ESN

Te-ai gandit sa pleci in mobilitate ERASMUS+ si nu ai avut curajul?
Te-ai intors din mobilitate si ti-e dor de mediul international?

Atunci CS ESN Poli Bucharest este “the place to be”.

Erasmus Student Network (ESN) este cea mai mare organizație studențească din Europa, cu caract

er interdisciplinar. Acesta este susținut de Comisia Europeană.

ESN a fost înființată în 1989 cu scopul de a susține și  îmbunătăți schimburile de studenți la nivel european.

Organizația se dezvoltă in mod continuu, reteaua fiind prezenta in 40 de tari din Europa si nu numai. În activitatea ESN se implică anual circa 35.000 de tineri care sustin si ajuta 200.000 de studenți mobili.

Pe lângă bursele Erasmus, studenţii pot opta pentru European Project Semester, program gestionat de Biroul Erasmus+.

Biroul Erasmus+ al Universității POLITEHNICA din București (Biroul Erasmus+ UPB) își desfășoară activitatea din anul 1998, iniţial sub numele de Biroul Socrates, apoi sub diverse nume în funcţie de titulatura programelor lansate de Comisia Europeană.

Prima schimbare a numelui biroului a fost înregistrată în ianuarie 2007 odata cu lansarea Programului LifeLong Learning (LLP) care înlocuia Programul Socrates. Din 2014, odata cu lansarea Programului ERASMUS+ biroul a adoptat titulatura de Biroul Erasmus+.x

Activitatea Biroului Erasmus+ al UPB constă în coordonarea programelor educaționale, sprijinite prin fonduri provenite de la Comunitatea Europeană. Deciziile privind acordarea acestor granturi sunt luate în conformitate cu politica stabilită de Biroul Senatului UPB, cu regulile impuse de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și bineințeles cu regulile Programului Erasmus+ stabilite de Comisia Europeană.

In scopul evitării unor confuzii vă rugăm sa citiți cu atenție informațiile publicate pe acest site. Informații suplimentare pot fi obținute de la Biroul Erasmus+ al UPB. Acest site cuprinde informații detaliate doar despre granturile Erasmus.