POCU

AM pentru Programul Operațional Capital Uman – www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

Organismul Intermediar Regional București-Ilfov – www.oiposdrubi.ro

Organismul Intermediar Sud Muntenia – www.fsesudmuntenia.ro

Organismul Intermediar Regional Sud-Est – www.fsesudest.ro

Organismul Intermediar Sud-Vest Oltenia – www.oirsvfse.ro

Organismul Intermediar Regional Vest – www.oirposdru-vest.ro

Organismul Intermediar Regional Nord-Vest – www.runv.ro

Organismul Intermediar Regional Centru – www.oirposdrucentru.ro

Organismul Intermediar Ministerul Educației Naționale – www.posdru.edu.ro

Centru Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic – www.tvet.ro

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – www:www.anofm.ro

 

POC

AM pentru Programul Operațional Competitivitate – www.fonduri-ue.ro/poc-2014

Organismul Intermediar pentru Cercetare – www.poc.research.ro

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Infomaționale (MSI) – www.fonduri.mcsi.ro

 

POR

AM pentru Programul Operațional Regional – www.inforegio.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord Est – www.adrnordest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud Est – www.adrse.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – www.adrmuntenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia – www.adroltenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regională Vest – www:adrvest.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Vest – www.nord-vest.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru – www.adrcentru.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov – www.adrbi.ro

 

POCA

AM pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă – www.poca.ro

 

ROSE

Proiect ROSE http://proiecte.pmu.ro/web/guest/acasa

 

Granturi SEE 2014 – 2021

Ministerul Fondurilor Europene  http://www.eeagrants.ro/

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor  https://www.anpcdefp.ro/granturi-see

 

Link-uri utile din România

Guvernul României – www.guv.ro

Ministerul Economiei – www.economie.gov.ro/

Ministerul Finanţelor Publice – www.mfinante.gov.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice – www:www.mdrap.ro

Agenția Națională de Administrare Fiscală – www.anaf.ro

Ministerul Afacerilor Interne – www.mai.gov.ro

Ministerul Muncii și Justiției Sociale – www.mmuncii.ro

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – www.madr.ro

Ministerul Transporturilor – www.mt.gov.ro

Ministerul Educatiei Naționale – www.edu.ro

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale – www.comunicatii.gov.ro

Ministerul Mediului – www.mmediu.ro

Curtea de Conturi a României – www.curteadeconturi.ro

Asociația Municipiilor din România – www.amr.ro

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România – www.uncjr.ro

Asociația Comunelor din România – www.acor.ro

Asociația Orașelor din România – www.aor.ro

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – www:portal.afir.info/utilizatori_glosar?ref=14

Agenția Natională pentru Pescuit și Acvacultură – www.anpa.ro

Agentia Națională pentru Protecţia Mediului – www.anpm.ro

Institutul European din România – www.ier.ro

 

Link-uri utile din UE

Comisia Europeană – www.europa.eu

Parlamentul European – www.europarl.europa.eu

Reprezentanța Comisie Europene în România – www.ec.europa.eu/romania

Consiliul municipalităților și regiunilor din Europa – www.ccre.org