POCU

AM pentru Programul Operațional Capital Uman – www.fonduri-ue.ro/pocu-2014

Organismul intermediar București-Ilfov – www.oiposdrubi.ro

Organismul intermediar Sud Muntenia – www.fsesudmuntenia.ro

Organismul intermediar Sud-Est – www.fsesudest.ro

Organismul intermediar Sud-Vest Oltenia – www.oirsvfse.ro

Organismul intermediar Vest – www.oirposdru-vest.ro

Organismul intermediar Nord-Vest – www.fsenordest.ro/www.runv.ro

Organismul intermediar Centru – www.oiposdrucentru.ro

Organismul intermediar Ministerul Educației, Cercetării și Inovării – www.posdru.edu.ro

Centru Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic – www.tvet.ro

Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă – www.fse.anofm.ro

 

POC

AM pentru Programul Operațional Competitivitate – www.fonduri-ue.ro/poc-2014

Organismul Intermediar pentru Cercetare (ANCS) – www.poc.research.ro

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Infomaționale (MSI) – www.fonduri.mcsi.ro

 

POR

AM pentru Programul Operațional Regional – www.inforegio.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regională 1 Nord Est – www.adrnordest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 Sud Est – www.adrse.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 Sud Muntenia – www.adrmuntenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 4 Sud Vest Oltenia – www.adroltenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala 5 Vest – www.adr5vest.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională 6 Nord Vest – www.nord-vest.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională 7 Centru – www.adrcentru.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională 8 București Ilfov – www.adrbi.ro

 

POCA

AM pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă – www.poca.ro

 

Link-uri utile din România

Guvernul României – www.guv.ro

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri – www.minind.ro

Ministerul Finanţelor Publice – www.mfinante.gov.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice – www.mdrt.ro

Agenția Națională de Administrare Fiscală – www.anaf.ro

Ministerul Afacerilor Interne – www.mai.gov.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice – www.mmuncii.ro

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – www.madr.ro

Ministerul Transporturilor – www.mt.gov.ro

Ministerul Educatiei Naționale și Cercetării Științifice – www.edu.ro

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională – www.comunicatii.gov.ro

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – www.mmediu.ro

Curtea de Conturi a României – www.curteadeconturi.ro

Asociația Municipiilor din România – www.amr.ro

Federația Autorităților Locale – www.falr.ro

Uniunea Consiliilor Județene din România – www.uncjr.ro

Asociația Comunelor din România – www.acor.ro

Asociația Orașelor din România – www.aor.ro

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit – www.apdrp.ro

Agenția Natională pentru Pescuit și Acvacultură               – www.anpa.ro

Agentia Națională pentru Protecţia Mediului – www.anpm.ro

Institutul European din România – www.ier.ro

 

Link-uri utile din UE

Comisia Europeană – www.europa.eu

Parlamentul European – www.europarl.europa.eu

Reprezentanța Comisie Europene în România – www.ec.europa.eu/romania

Consiliul municipalităților și regiunilor din Europa – www.ccre.org