Metodologia de selectie este elaborată pentru informarea, selectarea și înscrierea studenților în grupul țintă (GT) al proiectului Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților practice în inginerie – MAXIMUS, cod MySMIS 133168, cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Documente necesare studenților pentru înscrierea în grupul țintă:

Proiectul se implementează în perioada 08.10.2020 – 07.10.2022, beneficiar fiind Universitatea POLITEHNICA din București.

În cadrul proiectului se va acorda sprijin unui număr de 325 de studenți înmatriculați în anul III de studii universitare de licență în domeniul mecanic (Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice – FISB, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică – FIMM, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică – FIIR, Facultatea de Inginerie Aerospațială – FIA, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor – FAIMA) în vederea facilitării inserției pe piața muncii prin:

• Sprijinirea/dezvoltarea/consolidarea de parteneriate de colaborare cu sectorul privat;
• Participarea studenților la activități de învățare la un potențial loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile de specializare inteligenta;
• Dobândirea de competențe transversale în vederea consolidării procesului de formare și a creșterii relevanței ofertei educaționale pe piața muncii.

Calendarul selecției și înscrierii în grupul țintă al proiectului

Nr. 

Data

Etapa

1. 15 februarie – 31 martie 2021 Depunerea dosarelor de candidatură de către studenți în vederea selecției acestora în GT
2 01 – 18 aprilie 2021 Selecția membrilor GT
3 19 – 20 aprilie 2021 Afișarea rezultatelor selecției pe website-urile facultăților
4 21 aprilie 2021 Depunerea contestațiilor
5 22 – 25 aprilie 2021 Soluționarea contestațiilor și afișarea listelor finale de selecție
6 26 – 30 aprilie 2021 Depunerea tuturor documentelor și înscrierea în GT a studenților selectați

Pentru mai multe detalii vă invităm să consultați Metodologia de selecție a grupului țintă (pdf), iar dacă aveți întrebări vă rugăm să le transmiteți prin e-mail la adresa: maximus@upb.ro