Cursuri de Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări, 3D Printing.

  Centrul ECDL din Universitatea Politehnica din Bucuresti oferă posibilitatea atât profesorilor și studenților, cât și elevilor, salariaților sau altor persoane doritoare să-și îmbunătățească competențele digitale și să obțină o certificare valabilă pe viață în 150 de țări. În cadrul centrului puteți susține examinări sau urma cursurile Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar,

Selecția partenerilor în vederea scrierii și depunerii de proiecte spre obținerea de finanțare prin POCU 2014-2020

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti organizează selecția partenerilor în vederea scrierii și depunerii de proiecte spre obținerea de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe a POCU, Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă

Comunicat de presa lansare proiect BIZZSMART

Universitatea POLITEHNICA din București, derulează în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020 proiectul „Creșterea ocupării prin susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului inovativ în regiunea Sud – Muntenia – BIZZSMART” – POCU/82/3/7/105944, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, în valoare totală de 22.033.093,26 lei, iar finanțarea nerabursabilă în sumă maximă de 21.870.040,70 lei, echivalentă cu 99,26% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Anunt angajare cercetator Postdoc in cadrul proiectului BIONov-PyroTECH

The employee will conduct full-time research in an interdisciplinary environment focusing on microwave and electromagnetic processing of biomass, including catalytic reactions, for thermochemical conversion of biomass resources in biofuels and bioenergy, including liquid, gaseous, and solid fuels and products.

Anunt angajare Cercetator postdoctoral proiect EcoNanoWires

Universitatea POLITEHNICA din București organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului “Eco-Nano-Tehnologii pentru dezvoltarea unui modul cu dublă funcționalitate pe bază de
nanofire – EcoNanoWires” Nr. contract finanțare: 49/05.09.2016, ID: P_37_649, MySMIS:
104141, Director proiect Dr. Ruxandra VIDU, pentru un post de Cercetator Postdoctoral.