Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

UPB în proiecte finanțate prin POCU

În prezent, Universitatea POLITEHNICA din București implementează 1 proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, în cadrul Axei Prioritare 3 „Locuri de muncă pentru toți – România Start-Up Plus”:

ComponentaTitlulWebsite
România Start-Up PlusCreșterea ocupării prin susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului inovativ în regiunea Sud – Muntenia (BizzSmart)http://bizzsmart.ro/