anunturi proiecte europene

Sesiune de premiere

În data de 14 decembrie ac., începând cu ora 18:00, toți membrii grupului țintă din Universitatea POLITEHNICA din București (din domeniile inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie aerospațială și ingineria transporturilor) sunt așteptați să participe la sesiunea on-line de premiere – Planuri de afaceri/sustenabilitate organizată în cadrul proiectului cu titlul „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (BeAntreprenor!), cod MySMIS 2014+ 124539.

Această activitate se va desfășurara on-line, prin intermediul platformei Microsoft Teams.

Link-ul pentru acest eveniment:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3c519ac6dad34024918d43ea1ecc5be0%40thread.tacv2/Premiere%2520PA_14.12.2020%2520(ora%252018)?groupId=784f4522-3a1f-4a45-959c-a827e8cf0076&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac