Prof.dr.ing. Alexandru Marin / Contribuții privind transferul de cunoaștere prin mecansime antreprenoriale de management al activelor necorporale și inovare agilă – TRACUNAMANIA – 16.07.2021, ora 12.30

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Industriala si Robotica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contribuții privind transferul de cunoaștere prin mecansime antreprenoriale de management al activelor necorporale și inovare agilă – TRACUNAMANIA” elaborată de prof.dr.ing. Alexandru Marin, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA

Regulament Alegeri 2020 – 2024

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR IN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI 1 Regulamentul privind organizarea si desfasurarea alegerilor in UPB 2 Regulament de desfasurare a alegerilor pentru reprezentantii studentilor din senat si consiliile facultatilor 3 Regulament privind organizarea alegerilor conducerilor scolilor doctorale 4 Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului public pentru functia de decan a