Prof.dr.ing. Alexandru Marin / Contribuții privind transferul de cunoaștere prin mecansime antreprenoriale de management al activelor necorporale și inovare agilă – TRACUNAMANIA – 16.07.2021, ora 12.30

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Industriala si Robotica, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contribuții privind transferul de cunoaștere prin mecansime antreprenoriale de management al activelor necorporale și inovare agilă – TRACUNAMANIA elaborată de prof.dr.ing. Alexandru Marin, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Energetica.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII/ PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE

Site-ul oficial al Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti: www.upb.ro/doctorat.html