Conf.dr.ing. Claudiu BABIS / Cercetari privind dezvoltarea sudarii si brazarii si influenta acestora asupra calitatii, securitatii si dezvoltarii durabile

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Industriala si Robotica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Cercetari privind dezvoltarea sudarii si brazarii si influenta acestora asupra calitatii, securitatii si dezvoltarii durabile” elaborată de conf.dr.ing. Claudiu BABIS, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de

DETECȚIA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR ÎN MANAGEMENTUL TRAFICULUI AERIAN / COSTEA I. Mihaela – Luminița

Pe data de 16.09.2021, ora 12:00, va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: DETECȚIA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR ÎN MANAGEMENTUL TRAFICULUI AERIAN /  CONFLICT DETECTION AND RESOLUTION IN AIR TRAFFIC MANAGEMENT elaborată de doamna COSTEA I.