Conf.dr.ing. Claudiu BABIS / Cercetari privind dezvoltarea sudarii si brazarii si influenta acestora asupra calitatii, securitatii si dezvoltarii durabile

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Industriala si Robotica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Cercetari privind dezvoltarea sudarii si brazarii si influenta acestora asupra calitatii, securitatii si dezvoltarii durabile elaborată de conf.dr.ing. Claudiu BABIS, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica.

Rezumat teza

Propunere comisie

Lista de lucrari

Fisa îndeplinire standarde 

CV