Pe data de 16.09.2021, ora 12:00, va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

DETECȚIA ȘI SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR ÎN MANAGEMENTUL TRAFICULUI AERIAN / 

CONFLICT DETECTION AND RESOLUTION IN AIR TRAFFIC MANAGEMENT

elaborată de doamna

COSTEA I. Mihaela – Luminița,

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat   INGINERIE ȘI MANAGEMENT.  

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Cristian Vasile DOICIN
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Augustin SEMENESCU
Referent Prof.univ.dr.ing. Teodor Lucian GRIGORIE
Referent Prof.univ.dr.ing. Lucian Ionel CIOCA
Referent Prof.univ.dr.ing. Corneliu BERBENTE

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.

Data: 23.08.2021