anunturi proiecte europene

Workshop/masă rotundă – „Cercetarea și doctoratul sub semnul instruirii și angajabilității!”, pentru domeniile inginerie aerospațială și inginerie mecanică (Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice)_5 martie 2020

În data de 5 martie a.c. va avea loc workshop-ul cu titlul „Cercetarea și doctoratul sub semnul instruirii și angajabilității!”, prevăzut în cadrul subactivității 8.1 – Dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare în ambele sensuri sectorul privat/public-instituțiile de învățământ superior, cu accent pe nevoile de instruire și angajabilitate a proiectului „Burse pentru educația antreprenorială

Proiectul de mobilitate 21-MOB-0023

21-MOB-0023 Proiectul de mobilitate în învățământul superior se desfășoară pe o perioadă de 18 luni, începând cu 1 februarie 2022 până în 31 iulie 2023, între Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) și Universitatea Adger din Norvegia(UiA). Obiectivul proiectului este reprezentat de desfășurarea mobilităților pentru studenți și pentru cadre didactice, între UPB și UiA. Prin efectuarea