21-MOB-0023

Proiectul de mobilitate în învățământul superior se desfășoară pe o perioadă de 18 luni, începând cu 1 februarie 2022 până în 31 iulie 2023, între Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) și Universitatea Adger din Norvegia(UiA).

Obiectivul proiectului este reprezentat de desfășurarea mobilităților pentru studenți și pentru cadre didactice, între UPB și UiA. Prin efectuarea mobilităților se urmărește îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor studenților în domeniul știința calculatoarelor și promovarea schimbului de exeriență pentru personalul din învățământul superior, acestea aducând un beneficiu educaţional şi cultural participanților.

Sunt prevăzute următoarele tipuri de mobilităţi:

Mobilităţi de plasament pentru studenţi (stagii de practică) (de 2 până la 12 luni în cadrul aceluiași an academic);
Mobilităţi de predare pentru cadre didactice (între 2 zile și 2 săptămâni – min. 8 ore de predare/săptămână);
Mobilităţi de formare pentru cadre didactice (între 2 zile și 2 săptămâni).

Atenție! Granturile SEE nu pot fi folosite pentru finanțarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe naționale sau internaționale.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway“/„Finanțat prin fonduri donate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

upb eea grants