Workshop/masă rotundă – „Cercetarea și doctoratul sub semnul instruirii și angajabilității!”, pentru domeniile inginerie aerospațială și inginerie mecanică (Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice)_5 martie 2020

Workshop/masă rotundă – „Cercetarea și doctoratul sub semnul instruirii și angajabilității!”, pentru domeniile inginerie aerospațială și inginerie mecanică (Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice)_5 martie 2020

În data de 5 martie a.c. va avea loc workshop-ul cu titlul „Cercetarea și doctoratul sub semnul instruirii și angajabilității!”, prevăzut în cadrul subactivității 8.1 – Dezvoltarea și implementarea unui sistem de informare în ambele sensuri sectorul privat/public-instituțiile de învățământ superior, cu accent pe nevoile de instruire și angajabilitate a proiectului „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)”, cod MySMIS 124539, co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman.

În cadrul workshop-ului vor avea loc dezbateri atât asupra nevoilor de instruire și angajabilitate ale doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat din domeniile inginerie aerospațială și inginerie mecanică (Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice), cât și asupra abilităților/competențelor solicitate pentru piața forței de muncă.

Evenimentul va avea loc în data de 5 martie, începând cu ora 09:30, la Biblioteca Centrală a Universității POLITEHNICA din București – sala 3.2, Splaiul Independentei 313, Sector 6, București.

Agenda evenimentului poate fi consultată AICI.