Platformă de coordonare a fluxurilor materiale și informaționale în industria 4.0 / Platform for Coordinating Material and Information Flows in Industry 4.0 / DEAC G. Gicu – Călin – 31.01.2022, ora 14:00

Pe data de 31.01.2022, ora 14:00, sala CB210, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Platformă de coordonare a fluxurilor materiale și informaționale în industria 4.0 / Platform for Coordinating

Platformă de mentenanță în industria 4.0 / Maintenance Platform  in Industry 4.0 / GEORGESCU (DEAC) I. Crina-Narcisa – 31.01.2022, ora 12:00

In data de 31.01.2022, ora 12:00, sala CB210, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Platformă de mentenanță în industria 4.0 / Maintenance Platform  in Industry 4.0 elaborată de doamna

PROCEDEE DE VALORIFICARE A TITANULUI DIN DEȘEURILE REZULTATE ÎN PRODUCEREA INDUSTRIALĂ A MATERIALELOR CU CONȚINUT RIDICAT DE TITAN/ MOLDOVEANU (BĂRBULESCU) LAURA EUGENIA

In data de 14.01.2022, la ora 15:00,  sala L 101, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: PROCEDEE DE VALORIFICARE A TITANULUI DIN DEȘEURILE REZULTATE ÎN PRODUCEREA INDUSTRIALĂ A

Funcționarea sistemului energetic în perspectiva integrării masive a surselor regenerabile de energie / Functionig of the Power System with a View of the Massive Integration of Renewable Energy Sources / BRAGA Dumitru – 27.01.2022, ora 11:00

In data de 27.01.2022, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EI 112,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Funcționarea sistemului energetic în perspectiva integrării masive a surselor regenerabile de energie / Functionig of the Power System with a View of the Massive

Feasibility Pump Adaptations for Sparse Representations / Adaptări ale feasibility pump pentru reprezentări rare / MIERTOIU Florin-Ilarion – 15.02.2022, ora 12.00

In data de 15 februarie 2022, la ora 12.00, in sala ED 109 din cadrul facultatii de Automatică şi Calculatoare din Splaiul Independenţei nr.313, si on-line pe platforma MTeams, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei Feasibility Pump Adaptations for Sparse Representations / Adaptări ale feasibility pump pentru reprezentări rare, elaborata