In data de 14.01.2022, la ora 15:00,  sala L 101, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

PROCEDEE DE VALORIFICARE A TITANULUI DIN DEȘEURILE REZULTATE ÎN PRODUCEREA INDUSTRIALĂ A MATERIALELOR CU CONȚINUT RIDICAT DE TITAN/

PROCEDURES OF TITANIUM RECOVERY FROM RESIDUAL MATERIALS RESULTED IN INDUSTRIAL PROCESSING OF MATERIALS WITH HIGH CONTENT OF TITANIUM

elaborată de doamna

MOLDOVEANU (BĂRBULESCU) LAURA EUGENIA,

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. IOAN ȘTEFAN VOICU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. CRISTIAN PÎRVU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.Habil dr.ing. ILEANA RĂU MEMBRU
C.S.I.dr.ing. ROXANA MIOARA PITICESCU MEMBRU
Prof.dr.ing. CONSTANTIN – DORINEL VOINIȚCHI MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313

 

 

Data: 16.12.2021