In data de 31.01.2022, ora 12:00, sala CB210, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

Platformă de mentenanță în industria 4.0 / Maintenance Platform  in Industry 4.0

elaborată de doamna

GEORGESCU (DEAC) I. Crina-Narcisa,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat   INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

 

Președinte Prof.univ.dr.ing. Diana POPESCU
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Costel Emil COTEȚ
Referent Prof.univ.dr.ing. George Emilian DRĂGHICI
Referent Prof.univ.dr.ing. Nicolae Florin COFARU
Referent Prof.univ.dr.ing. Miron ZAPCIU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.