In data de 27.01.2022, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EI 112,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Funcționarea sistemului energetic în perspectiva integrării masive a surselor regenerabile de energie / Functionig of the Power System with a View of the Massive Integration of Renewable Energy Sources,

elaborată de

BRAGA Dumitru,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

 în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ENERGETICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. CONSTANTIN BULAC PREŞEDINTE
Prof. Emerit dr.ing. NICOLAE GOLOVANOV CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ION STRATAN MEMBRU
Prof.dr.inf.mat. DAN – DORU MICU MEMBRU
Prof.dr.ing. RADU PORUMB MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: nicolae.golovanov@upb.ro; secretariat.sc.doctorala@gmail.com, astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independentei nr. 313